[Avocat Drept bancar]

  • Asistenta juruduca si reprezentare a clientilor in raporturile acestora cu banca

  • Elaborarea de opinii juridice in materie de drept bancar

  • Redactarea contractelor de imprumut, credit bancar, linie de credit, credit revolving

  • Redactarea scrisorilor de garantie, a contractelor de garantie imobiliara (ipoteca), garantii reale mobiliare (gaj), garantii personale

  • Asistenta la negocierea si incheierea contractelor de credit bancar si de garantie

  • Consultanta in domeniul valutar

  • Asistenta juridica in procedurile de executare silita bancara

  • Acordarea consultantei pentru elaborarea si redactarea normelor interne bancare

  • Acordarea asistentei juridice in procesul de restructurare sau transferului de intreprindere, cu consecinta reducerii de personal

  • Asistenta juridica si reprezentare in litigii de drept bancar