[Avocat Drept civil]

  • Consultanta jurudica si reprezentare in probleme de drept civil

  • Consultanta privind apararea si valorificarea drepturilor si intereselor nascute din raporturile de drept civil

  • Asistenta in materia raporturilor juridice privind proprietatea si alte drepturi reale: uzufruct, uz, abitatie, servitute, superficie

  • Asistenta juridica privind incheierea de contracte civile speciale: contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, contract de locatiune, contract de inchiriere, contract de comodat, contract de mandat, contract de donatie, contract de garantie, contract de ipoteca

  • Asistenta juridica privind raspunderea civila delictuala

  • Reprezentare in instante judecatoresti in litigii de drept civil: actiuni in constatare, in revendicare, actiuni posesorii, de iesire din indiviziune, de granituire si evacuare, contestatii la executare, executari silite, inscrieri si radieri in Cartea Funciara