[ Avocat comercial / Avocat comercial Bucuresti / Avocat litigii societati comerciale / Avocat recuperare creante / Avocat executare silita / Avocat contestatie la executare / Avocat consultanta fiscala / Avocat infiintare societati comerciale ]

Dreptul societatilor comerciale

 • Acordarea de consultanta juridica in domeniul Dreptului societatilor comerciale

 • Asistenta juridica si reprezentare in litigii ale societatilor comerciale la instantele judecatoresti de orice grad (judecatorie, tribunal, curte de apel, Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei), fiind avocat comercial atat in fata instantelor din Bucuresti si Ilfov, cat si in fata altor instante din Romania

 • Asistenta juridica si reprezentare a intereselor societatilor comerciale in raporturile acestora cu autoritatile si institutiile publice, precum si in raport cu alte persoane fizice sau juridice de drept privat

 • Asistenta juridica si reprezentare in procedura de mediere

 • Elaborarea de acte de tranzactie in litigii ale societatilor comerciale

 • Atestarea actelor de catre avocat pentru infiintarea, inregistrarea si functionarea societatilor comerciale

 • - cerere de verificare disponibilitate firma
  - redactarea si atestarea actului constitutiv pentru infiintarea societatilor comerciale
  - cerere de inregistrare la registrul comertului
  - redactarea si atestarea actelor aditionale la actul constitutiv pentru modificarea clauzelor privind: asociatii/actionarii, sediul social, sediile secundare, obiectul de activitate, capitalul social, cesiunea aportului de capital social, reducerea sau majorarea capitalului social
  - cerere de mentiuni la registrul comertului
  - asistenta juridica pentru organizarea si desfasurarea sedintelor adunarii generale ordinare si extraordinare, consiliilor de administratie si a altor organe de conducere si reprezentare
  - asistenta juridica pentru dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale

 • Acordarea de consultanta in domeniul fiscal

 • Acordarea de consultanta in domeniul dreptului muncii privind: raporturile de munca intre angajator si salariati, contractele individuale de munca, contractele colective de munca, medierea raporturilor de munca

 • Asistenta juridica si reprezentare a societatilor comerciale in litigii de munca cu salariatii

 • Asistenta juridica si reprezentare in actiuni privind atragerea raspunderii fondatorilor, administratorilor, directorilor, cenzorilor si auditorilor financiari pentru daune aduse societatilor comerciale

Obligatii – Contracte comerciale

 • Elaborarea de contracte comerciale

 • Asistenta juridica si reprezentare in litigii in materie de contracte comerciale

 • Asistenta juridica si reprezentare in actiuni in rezolutiunea si rezilierea contractelor comerciale

 • Asistenta juridica si reprezentare in actiuni in raspundere civila delictuala si in raspundere civila contractuala

 • Asistenta juridica si reprezentare in actiuni privind executarea silita a obligatiilor

 • Elaborarea de acte de tranzactie in materie de obligatii

 • Asistenta juridica si reprezentare in procedura de executare silita a unor bunuri mobile gajate sau a unor bunuri imobile ipotecate pentru executarea obligatiilor din contracte

 • Redactare contestatie la executare si asistenta juridica si reprezentare in procedura de executare silita a obligatiilor din contracte comerciale

 • Asistenta juridica privind negocierea, elaborarea si redactarea diverselor tipuri de contracte:

 • -contracte de vanzare-cumparare produse
  -contracte de prestari servicii
  -contracte de antrepriza lucrari de constructii
  -contracte de inchiriere
  -contracte de cesiune de creanta
  -contracte de mandat
  -contracte de tranzactie, etc.

Litigii comerciale. Litigii administrative. Litigii fiscale. Litigii de munca

 • Asistenta juridica si reprezentare a societatilor comerciale in procedura de mediere

 • Asistenta juridica si reprezentare a societatilor comerciale pentru incheierea de tranzactii in cadrul litigiilor comerciale: litigii privind drepturile si obligatiile asociatilor/actionarilor societatilor comerciale, litigii privind administrarea societatilor comerciale, litigii privind contractele incheiate de societatile comerciale, litigii privind bunuri mobile si imobile, litigii intre proprietari si chiriasi, etc.

 • Asistenta juridica si reprezentare a societatilor comerciale pentru recuperarea creantelor pe cale amiabila

 • Asistenta juridica si reprezentare a societatilor comerciale pentru recuperarea creantelor pe cale judiciara

 • Asistenta juridica si reprezentare a societatilor comerciale in procedura somatiei de plata si a ordonantei de plata

 • Redactare contestatie la executare si asistenta juridica si reprezentare in procedura de executare silita

 • Asistenta juridica si reprezentare a societatilor comerciale in procedura de evacuare, punere in posesie, predare de bunuri

 • Asistenta juridica si reprezentare a societatilor comerciale in litigii administrative cu unitatile administrativ-teritoriale

 • Asistenta juridica si reprezentare a societatilor comerciale in litigii fiscale

 • Asistenta juridica si reprezentare a societatilor comerciale in litigii de munca cu salariatii

Cadrul legal:

Legea societatilor nr.31/1990
Legea nr.26/1990 privind registrul comertului
Codul civil
Codul de procedura civila

Tags: avocat comercial, avocat comercial Bucuresti, avocat litigii comerciale, recuperare creante, contestatie la executare, somatia de plata, ordonanta de plata, tranzactie, consultanta fiscala, consultanta dreptul muncii, atestare act constitutiv, infiintare societati comerciale, registrul comertului, dizolvare, lichidare, contracte, litigii administrative, litigii fiscale, litigii de munca