[Avocat dreptul muncii / Avocat litigii de munca / Avocat consultanta Codul Muncii]

 • Asistenta juridica, consultanta Codul Muncii si reprezentarea clientilor in litigii de munca intre angajator si salariat privitoare la contract individual de munca
  - incheiere contract individual de munca (contract individual de munca pe durata nedeterminata, contract individual de munca pe durata determinata)
  - clauze speciale in contractual individual de munca: clauza de neconcurenta (indemnizatia de neconcurenta), clauza de mobilitate (prestatii suplimentare in natura si bani), clauza de confidentialitate (plata daunelor-interese)
  - perioada de proba la incheierea contractului individual de munca (conform Codului Muncii, perioada de proba este de 90 zile pentru functii de executie, 120 zile pentru functii de conducere)
  - executare contract individual de munca (drepturile si obligatiile salariatului, drepturile si obligatiile angajatorului)
  - modificarea contractului individual de munca: asistarea salariatului de catre avocat la incheierea actului aditional de modificare a contractului individual de munca, delegarea salariatului (durata delegarii 60 de zile), detasarea salariatului (durata detasarii 1 an)
  - suspendarea contractului individual de munca (concediul de maternitate, concediul pentru incapacitate temporara de munca, concediul pentru cresterea copilului, concediul pentru ingrijirea copilului bolnav, concediul paternal, concediul pentru formare profesionala, cercetarea disciplinara)
  - incetarea contractului individual de munca: incetarea de drept a contractului individual de munca (cazuri: decesul salariatului, pensionarea salariatului, reintegrarea in functie a unei persoane concediate nelegal, interzicerea exercitarii unei profesii, expirarea duratei contractului individual de munca)
  - concedierea colectiva (concedierea in caz de desfiintare a locului de munca), termenul de preaviz in caz de concediere (minim 20 zile lucratoare), decizia de concediere (forma scrisa, motivele concedierii, durata preavizului, criteriile concedierii, lista locurilor de munca vacante, data comunicarii deciziei de concediere, efectele deciziei de concediere), contestatia la decizia de concediere, reintegrarea in functie a salariatului, despagubirile acordate salariatului, daune morale, dobanda legala
  - concedierea individuala (concedierea pentru abatere disciplinara, concedierea pentru necorespundere profesionala, concedierea in caz de desfiintare a locului de munca), termenul de preaviz in caz de concediere (minim 20 zile lucratoare), decizia de concediere (forma scrisa, motivele concedierii, durata preavizului, criteriile concedierii, lista locurilor de munca vacante, data comunicarii deciziei de concediere, efectele deciziei de concediere) si contestatia la decizia de concediere, reintegrarea in functie a salariatului, despagubirile acordate salariatului, daune morale, dobanda legala
  - sanctionarea concedierii nelegale (nulitatea absoluta a deciziei de concediere, anularea deciziei de concediere, reintegarea in functie)
  - demisia (termenul de preaviz: 20 zile lucratoare pentru functii de executie, 45 zile lucratoare pentru functii de conducere, renuntarea angajatorului la termenul de preaviz)
  - drepturile salariale (salariul de baza minim brut garantat, actiunea pentru recuperarea drepturilor salariale, termen)
  - raspunderea disciplinara (cercetarea disciplinara, sanctiunile disciplinare, decizia de sanctionare disciplinara, contestatia la decizia de sanctionare)
  - raspunderea patrimoniala (prejudiciul material, recuperarea prejudiciului material prin acordul partilor, cerere de recuperare a prejudiciului in instanta)

 • Asistenta juridica si reprezentarea clientilor in litigii de munca privitoare la drepturile si obligatiile salariatilor sau angajatorilor
  - negocierea, stabilirea si acordarea drepturilor salariale, precum si a altor drepturi ce decurg din contractul individual de munca
  - negocierea, stabilirea, incidenta si acordarea drepturilor/indeplinirea obligatiilor decurgand din clauze specifice din contractul individual de munca: clauza cu privire la formarea profesionala, clauza de neconcurenta, clauza de mobilitate, clauza de confidentialitate
  - stabilirea si acordarea drepturilor privitoare la concedii (de odihna, de studiu, fara plata, medicale)
  - cercetarea, aplicarea si contestarea sanctiunilor disciplinare (avertismentul scris, retrogradarea din functie, reducerea salariului de baza si/sau a indemnizatiei de conducere, desfacerea disciplinara a contractului individual de munca)
  - atragerea raspunderii patrimoniale salariatului pentru restituirea unor sume incasate necuvenit, pentru repararea unor prejudicii aduse angajatorului, pentru incalcarea unor clauze specifice
  - negocierea, stabilirea si acordarea despagubirilor pentru daune materiale
  - negocierea, stabilirea si acordarea despagubirilor pentru daune morale

 • Asistenta juridica si reprezentarea clientilor in litigii privitoare la drepturile si obligatiile functionarilor publici, inaltilor functionari publici, functionarilor publici cu statut special.

Cadrul legal:
Legea nr.53/2003 – Codul Muncii - vezi AICI
Legea nr.62/2011 – Legea dialogului social - vezi AICI
Legea nr.467/2006 – Legea privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor - vezi AICI
Legea nr.188/1999 – Legea privind statutul functionarilor publici - vezi AICI

Tags: avocat dreptul muncii, avocat litigii de munca, avocat consultanta Codul Muncii, asistarea salariatului de catre avocat, contractul individual de munca, perioada de proba, modificarea contractului individual de munca, clauza de neconcurenta, clauza de mobilitate, clauza de confidentialitate, drepturile si obligatiile salariatului, delegarea salariatului, detasarea salariatului, suspendarea contractului individual de munca, incetarea contractului individual de munca, decizia de concediere, concedierea colectiva, concedierea individuala, concedierea in caz de desfiintare a locului de munca, termenul de preaviz in caz de concediere, concedierea pentru abatere disciplinara, reintegrarea in functie, cercetarea disciplinara, sanctiunile disciplinare, decizia de sanctionare disciplinara, contestatie, nulitatea absoluta a deciziei de concediere, anularea deciziei de concediere, drepturile salariale, prejudiciul material, despagubirile acordate salariatului, daune morale, dobanda legala