[Avocat dreptul muncii Bucuresti / Avocat litigii de munca / Avocat concediere]

 

Avocat Elena Andrei, membru in Baroul Bucuresti, acorda consultanta in domeniul dreptului muncii. Elaborarea de opinii juridice privind incidenta in diverse spete a prevederilor Codului muncii.

 • Asistenta juridica si reprezentare in litigiile de munca intre angajator si salariat privitoare la contractul individual de munca

 • Asistenta juridica si reprezentare la incheierea contractului individual de munca (contract individual de munca pe durata nedeterminata, contract individual de munca pe durata determinata)

 • Asistenta juridica si reprezentare in negocierea unor clauze speciale in contractual individual de munca, precum: clauza de neconcurenta (indemnizatia de neconcurenta), clauza de mobilitate (prestatii suplimentare in natura si bani), clauza de confidentialitate (plata daunelor-interese), perioada de proba la incheierea contractului individual de munca (conform Codului Muncii, perioada de proba este de 90 zile pentru functii de executie, 120 zile pentru functii de conducere).

Elena Andrei - avocat dreptul muncii

EA Avocat dreptul muncii ofera asistenta juridica si reprezentare in perioada de executare a contractului individual de munca (privind drepturile si obligatiile salariatului, drepturile si obligatiile angajatorului).

 • Asistenta juridica si reprezentare la modificarea contractului individual de munca: asistare de catre avocat la incheierea actului aditional de modificare a contractului individual de munca, la delegarea salariatului (durata delegarii 60 de zile), la detasarea salariatului (durata detasarii 1 an)

 • Asistenta juridica si reprezentare la suspendarea contractului individual de munca (cu referire la concediul de maternitate, concediul pentru incapacitate temporara de munca, concediul pentru cresterea copilului, concediul pentru ingrijirea copilului bolnav, concediul paternal, concediul pentru formare profesionala)

 • Asistenta juridica si reprezentare la incetarea contractului individual de munca: incetarea de drept a contractului individual de munca (cazuri: pensionarea salariatului, reintegrarea in functie a unei persoane concediate nelegal, interzicerea exercitarii unei profesii, expirarea duratei contractului individual de munca).

Avocat concediere

Avocat concediere Elena Andrei acorda consultanta, asistenta juridica si reprezentare in procedura de concediere colectiva in caz de desfiintare a locului de munca privind: termenul de preaviz in caz de concediere (minim 20 zile lucratoare), decizia de concediere (forma scrisa, motivele concedierii, durata preavizului, criteriile concedierii, lista locurilor de munca vacante, data comunicarii deciziei de concediere, efectele deciziei de concediere). Contactati EA avocat concediere Bucuresti pentru contestatia la decizia de concediere, reintegrarea in functie a salariatului, despagubirile acordate salariatului, daune morale, dobanda legala.

 • Acordarea de consultanta, asistenta juridica si reprezentare in procedura de concediere individuala in caz de desfiintare a locului de munca privind: termenul de preaviz in caz de concediere (minim 20 zile lucratoare), decizia de concediere (forma scrisa, motivele concedierii, durata preavizului, criteriile concedierii, lista locurilor de munca vacante, data comunicarii deciziei de concediere, efectele deciziei de concediere), contestatia la decizia de concediere, reintegrarea in functie a salariatului, despagubirile acordate salariatului, daune morale, dobanda legala

 • Acordarea de consultanta privind raspunderea disciplinara (cercetarea disciplinara, sanctiunile disciplinare, decizia de sanctionare disciplinara, contestatia la decizia de sanctionare disciplinara)

 • Acordarea de consultanta, asistenta juridica si reprezentare in procedura cercetarii disciplinare, formularea apararilor si administrarea probelor in fata comisiei de cercetare disciplinara

 • Acordarea de consultanta, asistenta juridica si reprezentare in procedura de concediere pentru abatere disciplinara, privind sanctionarea concedierii nelegale.

Avocat litigii de munca

EA avocat litigii de munca va ajuta cu elaborarea contestatiei la decizia de sanctionare disciplinara, asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor de judecata privind contestatia la decizia de sanctionare disciplinara: anularea deciziei de sanctionare disciplinara, anularea deciziei de concediere pentru abatere disciplinara, reintegarea in functie a salariatului, despagubirile acordate salariatului, daune morale, dobanda legala.

 • Acordarea de consultanta privind raspunderea patrimoniala pentru restituirea unor sume incasate necuvenit, pentru repararea unor prejudicii aduse angajatorului, pentru incalcarea unor clauze specifice (cerere de recuperare a prejudiciului material in instanta, recuperarea prejudiciului material prin acordul partilor)

 • Avocat litigii de munca ofera asistenta juridica si reprezentarea clientilor in litigiile privitoare la drepturile si obligatiile functionarilor publici, inaltilor functionari publici, functionarilor publici cu statut special.

Cadrul legal:

Legea nr.53/2003 – Codul Muncii
Legea nr.62/2011 a dialogului social
Legea nr.467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor
O.G. nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici
O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Codul civil
Codul de procedura civila

Tags: Avocat dreptul muncii Bucuresti, avocat litigii de munca Bucuresti, avocat cercetare disciplinara, avocat contestatie decizie de sanctionare disciplinara. Avocat consultanta concediere si contestatie decizie de concediere, avocat daune morale si consultanta contract individual de munca, modificarea contractului individual de munca. Clauza de neconcurenta si clauza de mobilitate, clauza de confidentialitate, delegarea salariatului sau detasarea salariatului, suspendarea contractului individual de munca sau incetarea contractului individual de munca. Decizia de concediere in concedierea colectiva sau concedierea individuala, concedierea pentru abatere disciplinara, reintegrarea in functie si cercetarea disciplinara, sanctiunile disciplinare sau decizia de sanctionare disciplinara, contestatie pentru anularea deciziei de concediere.

Avocat Elena Andrei - Baroul Bucuresti - Consultanta si asistenta juridica, reprezentare in instanta
Telefon avocat Bucuresti Elena Andrei

Telefon mobil:

    0751 297 867     

    

Whatsapp:

 +40 0751 297 867 

    

Email:

 office@ea-avocat.ro